Vergoeding

vergoeding osteopathieVergoed mijn zorgverzekeraar Osteopathie?

De meeste zorgverzekeraars vergoeden een osteopatisch consult in zijn geheel of een gedeelte ervan uit het aanvullende pakket. Het is raadzaam om voorafgaand aan het consult uw polis te controleren hoeveel u van uw zorgverzekeraar terug krijgt, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Hier kunt u een vergoedingenoverzicht vinden van alle zorgverzekeraars.

De meeste Nederlandse osteopaten zijn aangesloten bij het NRO, Nederlands Register voor Osteopathie. Dit is een kwaliteitsregister. Hierin staan alle osteopaten, die opgeleid zijn volgens het beroepscompetentieprofiel. De NRO geregistreerde osteopaten voeren de beschermde beroepstitel D.O. – MRO. Aansluiting bij het NRO is voor de osteopaat noodzakelijk om de behandeling van de patient vergoed te krijgen via de zorgverzekeraar. Met andere woorden wanneer de osteopaat niet aangesloten is bij het NRO krijgt u niets terug van uw osteopatisch consult.

Op NRO.nl kunt u vinden of uw osteopaat geregistreerd is bij het NRO.

Wanneer kan een osteopaat zich aansluiten bij het NRO?

De osteopaat kan zich bij het NRO aansluiten, als deze zijn diploma osteopathie behaald heeft. Daarnaast zijn er nog meer eisen waaraan de osteopaat moet voldoen. Naast het NRO bestaat er ook het NVO, Nederlandse Vereniging voor Osteopathie, hierin zijn de Nederlandse osteopaten in verenigd. De meeste NVO leden zijn ook geregistreerd bij het NRO.

Wie borgen de kwaliteit van osteopatische zorg?

De kwaliteit van de osteopatische zorg wordt naast het NRO ook gewaarborgd door het NVO en het CvO, College van Osteopaten.